hamburger icon
close icon
DOTACJE UNIJNE 

EL-COMP Cezary Kostuch

realizuje projekt w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w Obszarze Cyfryzacji – Bony na Cyfryzację w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł realizowanego projektu:

„Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez wdrożenie oprogramowania ERP w procesie produkcyjnym oraz handlowo - magazynowym dla zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności w sytuacji wystąpienia kryzysu”.

 

Wartość projektu: 300 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 255 000,00 PLN

EL-COMP Cezary Kostuch

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałania 1.3.5 – Usługi dla MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

"Zmiana procesu świadczenia usług oraz dystrybucji w działalności firmy EL-COMP"

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego poprzez zakup środków trwałych oraz platformy internetowej pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności firmy EL-COMP Cezary Kostuch.

 

Wartość projektu: 595 185,83 PLN
Kwota dofinansowania: 370 193,76 PLN

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zgrzewarki ultradźwiękowej Elbląg, 17.06.2018

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE
-na wykonanie zgrzewarki ultradźwiękowej
Parametry techniczne:
- moc 2000 KW
- częstotliwość 20 KHz
- regulator amplitudy 50/100 %
- wymiary blatu roboczego 300 x 250 mm

Pliki (zobacz szczegóły)::
zapytanie2
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018r

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Zwyciężcą postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą wartość procentową.
Nazwa kryterium WAGA KRYTERIUM
Cena netto 100 %
Maksymalna, możliwa do uzyskania wartość procentowa to 100 %. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą wartość procentową zostanie podpisana umowa.

Informacja o wybranym wykonawcy
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
SonicArts Andrzej Waseńczuk, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, data wpływu 25.06.2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie regulatorów grzanych kanałów 2 szt . Elbląg, 13.06.2018

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE -na wykonanie regulatorów grzanych kanałów 2 szt .

Parametry techniczne:
- obudowa do regulatora,
- 12 kart Dialog 16A
- kabel termopary,
- kabel zasilający.

Pliki (zobacz szczegóły):
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin składania ofert do dnia 21.06.2018r

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Zwyciężcą postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą wartość procentową.
Nazwa kryterium WAGA KRYTERIUM
Cena netto 100 %
Maksymalna, możliwa do uzyskania wartość procentowa to 100 %. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą wartość procentową zostanie podpisana umowa.

Informacja o wybranym wykonawcy
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
EMPLAST Sp. z o. o. Sp. k., ul. Naramowicka 45/18, 61-622 Poznań, data wpływu 14.06.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie Etykieciarki z flow pack (Elbląg, 06.04.2018 r).

Elbląg, 06.04.2018 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE - na dostarczenie Etykieciarki z flow-packiem


Pliki (zobacz szczegóły):
Zapytanie ofertowe Etykieciarki z flow-packiem
Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)

Pliki do Pobrania:
Wymagania techniczne Etykieciarki z flow-packiem

Osoba do kontaktu:
Cezary Kostuch (Właściciel)
e-mail: el-comp@el-comp.pl
tel. + 48 55 2342835

Termin składania ofert: do 16.04.2018 r.
Termin wyboru oferty: do 23.04.2018 r.

 


Informacja o wybranym wykonawcy na dostarczenie Etykieciarki z flow-packiem

Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
“KERT” Michał Kraszewski, ul. Antoniewska 11, 02-977 Warszawa, data wpływu 16.04.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (Wtryskarki / Elbląg, 20.09.2017).

Elbląg, 20.09.2017 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE
-na wykonanie wtryskarek hydraulicznych – 2 szt.


Pliki (zobacz szczegóły):

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)


Osoba do kontaktu:
Cezary Kostuch (Właściciel)
e-mail: el-comp@el-comp.pl
tel. + 48 55 2342835


Termin składania ofert: do 29.09.2017r.
Termin wyboru oferty: do 04.10.2017r.

 


INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY (Wtryskarki / Data publikacji: 04.10.2017 r.)

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:

Arburg Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 233, 02-495 Warszawa , data wpływu 28.09.2017 r.


Pełna lista podmiotów:

1) Arburg Polska Sp. z o.o, Al. Jerozolimskie 233, 02-495 Warszawa;
2) 29PRO Michał Domarańczyk, ul. Ptasia 3, 41-200 Sosnowiec;
3) Hurmak Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 5, 78-320 Połczyn Zdrój;
4) Engel Polska Sp. z o.o., ul. Ostródzka 50 B, 03-289 Warszawa.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE (Produkcja elektroniczna / Elbląg, 08.08.2017).

Elbląg, 08.08.2017 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE
-na wykonanie projektu i przygotowania produkcji elektronicznej do kasetki dziennej i tygodniowej.

Pliki (zobacz szczegóły):

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)

 

Pliki do Pobrania:

Opis działania 01.08.2017
Opis działania elana 08.08.2017
Pojemnik na leki tydzień złożenie 01.08.2017


Osoba do kontaktu:
Cezary Kostuch (Właściciel)
e-mail: el-comp@el-comp.pl
tel. + 48 55 2342835

Termin składania ofert: do 23.08.2017r.
Termin wyboru oferty: do 01.09.2017r.


Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Solitech ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk, data wpływu 22.08.2017r.; cena 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Pełna lista podmiotów
- Solitech ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk
- Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE (Formy wtryskowe / Elbląg, 02.08.2017)

Elbląg, 02.08.2017 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE:
-na wykonanie zestawu form wtryskowych do produkcji kasetki do dawkowania leków tygodniowej, modułu do elektroniki do kasetki tygodniowej i kasetki dziennej.

Pliki (zobacz szczegóły):

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)


Pliki do Pobrania:

specyfikacja techniczna elena 4 pory elektronika 01 08 2017
specyfikacja techniczna poj na leki tydzien elektronika 01 08 2017
STP zapytanie na formy elana 4 elektronika 01 08 17
STP zapytanie ofertowe poj na leki tydzien elektronika 01 08 2017


Osoba do kontaktu:
Cezary Kostuch (Właściciel)
e-mail: el-comp@el-comp.pl
tel. + 48 55 2342835

Termin składania ofert: do 23.08.2017 r.
Termin wyboru oferty: do 01.09.2017 r.

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie , data wpływu 21.08.2017r.; cena 277.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
Pełna lista podmiotów

- Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie
- Synetik s.c. ul. Starowiejska 67, 80-543 Gdańsk
- Evitron sp. z o.o., ul. Piotra i Pawła 47, 72-015 Police

 

 

EL-COMP