hamburger icon
close icon
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

Firma EL-COMP Cezary Kostuch uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Wdrożenie rozwiązań opartych na OZE w przedsiębiorstwie EL-COMP Cezary Kostuch”.

Projekt realizujemy, aby ograniczyć zużycie energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 % w porównaniu do bieżącego zużycia.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy 50 kWp każda w przedsiębiorstwie EL-COMP. Planujemy wykonać montaż płyt fotowoltaicznych na terenie przedsiębiorstwa. Instalacje płyt fotowoltaicznych będą usytuowane na gruncie lub wybranych powierzchniach dachów budynków stanowiących własność przedsiębiorstwa.

Z projektu będą korzystać odbiorcy akcesoriów medycznych produkowanych przez Firmę poprzez stosowanie przez nią coraz doskonalszych rozwiązań technicznych, jakościowych i ekologicznych. Ponadto instalacje płyt fotowoltaicznych działają w sposób prawie bezobsługowy, co wpłynie na poprawę komfortu użytkowników.

Przewidywanym efektem przeznaczonych do wykonania inwestycji jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, oszczędności finansowe oraz oszczędności energii elektrycznej. Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków związanych z zakupem konwencjonalnych źródeł energii takich jak energia elektryczna.

Docelowo  zostaną osiągnięte efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej w ilości 214 001 kWh/rok, rocznej oszczędności  energii pierwotnej  o 30,37%, rocznej redukcji emisji CO2 o 60,6 Mg/rok.

 

Wartość projektu: 390 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 253 500,00 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

EL-COMP Cezary Kostuch

realizuje projekt w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w Obszarze Cyfryzacji – Bony na Cyfryzację w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł realizowanego projektu:

„Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez wdrożenie oprogramowania ERP w procesie produkcyjnym oraz handlowo - magazynowym dla zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności w sytuacji wystąpienia kryzysu”.

 

Wartość projektu: 300 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 255 000,00 PLN

EL-COMP Cezary Kostuch

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,
Działanie 1.3 – Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałania 1.3.5 – Usługi dla MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

"Zmiana procesu świadczenia usług oraz dystrybucji w działalności firmy EL-COMP"

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego poprzez zakup środków trwałych oraz platformy internetowej pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności firmy EL-COMP Cezary Kostuch.

 

Wartość projektu: 595 185,83 PLN
Kwota dofinansowania: 370 193,76 PLN

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zgrzewarki ultradźwiękowej Elbląg, 17.06.2018

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE
-na wykonanie zgrzewarki ultradźwiękowej
Parametry techniczne:
- moc 2000 KW
- częstotliwość 20 KHz
- regulator amplitudy 50/100 %
- wymiary blatu roboczego 300 x 250 mm

Pliki (zobacz szczegóły)::
zapytanie2
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin składania ofert do dnia 25.06.2018r

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Zwyciężcą postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą wartość procentową.
Nazwa kryterium WAGA KRYTERIUM
Cena netto 100 %
Maksymalna, możliwa do uzyskania wartość procentowa to 100 %. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą wartość procentową zostanie podpisana umowa.

Informacja o wybranym wykonawcy
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
SonicArts Andrzej Waseńczuk, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, data wpływu 25.06.2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie regulatorów grzanych kanałów 2 szt . Elbląg, 13.06.2018

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE -na wykonanie regulatorów grzanych kanałów 2 szt .

Parametry techniczne:
- obudowa do regulatora,
- 12 kart Dialog 16A
- kabel termopary,
- kabel zasilający.

Pliki (zobacz szczegóły):
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin składania ofert do dnia 21.06.2018r

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Zwyciężcą postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą wartość procentową.
Nazwa kryterium WAGA KRYTERIUM
Cena netto 100 %
Maksymalna, możliwa do uzyskania wartość procentowa to 100 %. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą wartość procentową zostanie podpisana umowa.

Informacja o wybranym wykonawcy
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
EMPLAST Sp. z o. o. Sp. k., ul. Naramowicka 45/18, 61-622 Poznań, data wpływu 14.06.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie Etykieciarki z flow pack (Elbląg, 06.04.2018 r).

Elbląg, 06.04.2018 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE - na dostarczenie Etykieciarki z flow-packiem


Pliki (zobacz szczegóły):
Zapytanie ofertowe Etykieciarki z flow-packiem
Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)

Pliki do Pobrania:
Wymagania techniczne Etykieciarki z flow-packiem

Osoba do kontaktu:
Cezary Kostuch (Właściciel)
e-mail: el-comp@el-comp.pl
tel. + 48 55 2342835

Termin składania ofert: do 16.04.2018 r.
Termin wyboru oferty: do 23.04.2018 r.

 


Informacja o wybranym wykonawcy na dostarczenie Etykieciarki z flow-packiem

Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
“KERT” Michał Kraszewski, ul. Antoniewska 11, 02-977 Warszawa, data wpływu 16.04.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (Wtryskarki / Elbląg, 20.09.2017).

Elbląg, 20.09.2017 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE
-na wykonanie wtryskarek hydraulicznych – 2 szt.


Pliki (zobacz szczegóły):

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)


Osoba do kontaktu:
Cezary Kostuch (Właściciel)
e-mail: el-comp@el-comp.pl
tel. + 48 55 2342835


Termin składania ofert: do 29.09.2017r.
Termin wyboru oferty: do 04.10.2017r.

 


INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY (Wtryskarki / Data publikacji: 04.10.2017 r.)

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:

Arburg Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 233, 02-495 Warszawa , data wpływu 28.09.2017 r.


Pełna lista podmiotów:

1) Arburg Polska Sp. z o.o, Al. Jerozolimskie 233, 02-495 Warszawa;
2) 29PRO Michał Domarańczyk, ul. Ptasia 3, 41-200 Sosnowiec;
3) Hurmak Polska Sp. z o.o., ul. Kościuszki 5, 78-320 Połczyn Zdrój;
4) Engel Polska Sp. z o.o., ul. Ostródzka 50 B, 03-289 Warszawa.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE (Produkcja elektroniczna / Elbląg, 08.08.2017).

Elbląg, 08.08.2017 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE
-na wykonanie projektu i przygotowania produkcji elektronicznej do kasetki dziennej i tygodniowej.

Pliki (zobacz szczegóły):

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)

 

Pliki do Pobrania:

Opis działania 01.08.2017
Opis działania elana 08.08.2017
Pojemnik na leki tydzień złożenie 01.08.2017


Osoba do kontaktu:
Cezary Kostuch (Właściciel)
e-mail: el-comp@el-comp.pl
tel. + 48 55 2342835

Termin składania ofert: do 23.08.2017r.
Termin wyboru oferty: do 01.09.2017r.


Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Solitech ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk, data wpływu 22.08.2017r.; cena 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Pełna lista podmiotów
- Solitech ul. Żabi Kruk 14, 80-822 Gdańsk
- Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE (Formy wtryskowe / Elbląg, 02.08.2017)

Elbląg, 02.08.2017 r.

Firma "El-Comp" w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 publikuje zapytanie OFERTOWE:
-na wykonanie zestawu form wtryskowych do produkcji kasetki do dawkowania leków tygodniowej, modułu do elektroniki do kasetki tygodniowej i kasetki dziennej.

Pliki (zobacz szczegóły):

ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 (Formularz Ofertowy)
Załącznik nr 2 (Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)


Pliki do Pobrania:

specyfikacja techniczna elena 4 pory elektronika 01 08 2017
specyfikacja techniczna poj na leki tydzien elektronika 01 08 2017
STP zapytanie na formy elana 4 elektronika 01 08 17
STP zapytanie ofertowe poj na leki tydzien elektronika 01 08 2017


Osoba do kontaktu:
Cezary Kostuch (Właściciel)
e-mail: el-comp@el-comp.pl
tel. + 48 55 2342835

Termin składania ofert: do 23.08.2017 r.
Termin wyboru oferty: do 01.09.2017 r.

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Informujemy, że procedura wyboru oferty w ramach projektu została zakończona. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie , data wpływu 21.08.2017r.; cena 277.000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
Pełna lista podmiotów

- Emsi Hightech sp. z o.o, ul. Michałkowicka 77, 41-100 Siemianowice Śląskie
- Synetik s.c. ul. Starowiejska 67, 80-543 Gdańsk
- Evitron sp. z o.o., ul. Piotra i Pawła 47, 72-015 Police

 

 

druga galeria
gallery photo
gallery photo
gallery photo
EXPOPHARM 2016 w München /// MEDICA 2016 w Düsseldorf
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
Kasetki tygodniowe
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
Kasetki dzienne
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
gallery photo
EL-COMP