hamburger icon
close icon
Personalizacja

ZAPRASZAMY DO REKLAMY!!!

Na życzenie klienta umieszczamy napisy informacyjne na naszych produktach.

Jeżeli przedstawione produkty wzbudziły Państwa zainteresowanie prosimy o kontakt z naszą firmą.

 Wysyłając formularz udzielam dobrowolnej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w ww. formularz przez EL-COMP z siedzibą Elbląg ul. Warszawska 11, w celu oferowania mi produktów produkowanych przez firmę EL-COMP oraz podejmowania przez EL-COMP niezbędnych działań przed zawarciem umowy dotyczącej ww. produktów. Zostałem/am poinformowany/ana o prawie dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania oraz prawie do cofnięcia zgody lub zmiany w każdym czasie.
EL-COMP